Solsidan

Förskolan Solsidan

En I Ur och Skur - Förskola i Härnösand

Nu är vi i full gång!

I november öppnade Solsidan, en (privat) förskola på Härnön, nära centrum som satsar på

- liten barngrupp i familjär anda

- mycket uteliv

- erfaren och positiv personal

 

Erfaren personal

 

Förskolan Solsidan är en ny verksamhet, men samtidigt inarbetad och trygg.

Personalen har jobbat tillsammans länge. Margona och Sophia har varit arbetskamrater

i 16 år på Förskolan Tärnan i Ytterfälle. Anna-Carin anslöt sig för två år sedan, med en färskare förskollärarexamen. Vi trivs mycket bra med varandra och i arbetet med barnen. Vi är alla tre utbildade förskollärare och alla har även I Ur och Skur-utbildning (Friluftsfrämjandet i samarbete med GIH, Idrottshögskolan).

 

Liten barngrupp

 

Vårt arbete med barnen präglas av respekt, omtanke och kärlek. Vi vill se och hinna med varje barn. Därför kommer Solsidan att ha mellan 15 och 20 barn med tre till fyra förskollärare, och vi delar in barnen i två grupper efter ålder.

 

Hos oss råder en familjär och positiv anda, med många skratt. Humor och glädje som naturliga inslag i vardagen gör att barnen mår gott. Naturligtvis följer vi Läroplan för Förskolan i vårt pedagogiska arbete.

 

Viktiga föräldrar

 

Vi sätter stort värde på kontakten med hela familjen och samverkar gärna med er föräldrar. Ni ska alltid känna er välkomna att vara med i vår verksamhet! Vi har positiva erfarenheter av vårt tidigare arbete, och nu blir det spännande att hitta nya former för föräldrasamverkan och samvaro.

Mycket uteliv

 

Solsidan blir en förskola med

I Ur och Skur-inriktning.

Vi går ut en eller två gånger per dag, kort eller lång stund, beroende på väder och vind. Vi är bra klädda och fikar / äter gott. Är vädret riktigt dåligt stannar vi förstås inne.

Att vistas utomhus tillsammans med vuxna som trivs i naturen, lockar fram fantasi och lek och ger barnen goda förutsättnigar för inlärning.

Några viktiga fakta

 

Våra öppettider är 6.30 - 17.30

eller, vid behov, annat enligt överenskommelse.

Maten lagas på plats, och är till viss del ekologisk.

Vi serverar frukost, frukt, lunch och mellanmål

och vi tillhandahåller blöjor utan extra kostnad

Vi tillämpar maxtaxa liksom de kommunala förskolorna.

Kontakt: Gånsviksvägen 4 Härnösand (intill Willys)

Personal:

Margona Bränström tfn 070 - 337 84 74

margona@forskolan-solsidan.se

Anna-Carin Lindeborg

Sophia Meander.

 

Huvudman för förskolan är

Förskolan Solsidan AB ägt av

Margona och Mats Bränström