Solsidan

Förskolan Solsidan

En I Ur och Skur - Förskola i Härnösand

Nu är vi i full gång!

I november 2013 öppnade Solsidan, en (privat) förskola på Härnön,

nära centrum som satsar på

 

- små barngrupper i familjär anda

- mycket uteliv

- erfaren och positiv personal

 

Erfaren personal

 

Förskolan Solsidan är en ny verksamhet, men samtidigt inarbetad och trygg.

Personalen har jobbat tillsammans länge. Margona och Sophia har varit arbetskamrater

i 16 år på Förskolan Tärnan i Ytterfälle. Anna-Carin anslöt sig med en färskare förskollärarexamen i bagaget, två år innan Tärnans tid var över, och vi "blev" Solsidan.

Sussi har även hon arbetat tillsammans med oss på Tärnan, då som assistent för ett barn med Downs syndrom.

Nyast i gänget är Helena Eriksson, som började hos oss i februari 2014; hon kom då från kommunala Brännans Förskola. 1 september 2014 välkomnar vi Jessica Åström till oss!

Vi trivs mycket bra med varandra och i arbetet med barnen. Vi är fyra utbildade förskollärare, och en barnskötare. Fyra av personalen har även I Ur och Skur-utbildning (Friluftsfrämjandet i samarbete med GIH, Idrottshögskolan). De andra två kommer att genomgå I Ur och Skurutbildningen under hösten 2014, eller så snart det blir praktiskt möjligt.

Samtliga har vi egna barn och lång och stor erfarenhet av barn.

 

Små barngrupper

 

Vår ambition är att arbetet och samvaron med barnen ska präglas av respekt, omtanke och kärlek - från oss till barnen, och från barnen till oss.

Det känns som en hjärtefråga för oss på Solsidan att stötta och hjälpa barnen i deras sociala utveckling, att försöka bidra till att barnen blir socialt kompetenta, omtänksamma medmänniskor.

Vår önskan är att se och skapa närhet till varje barn.

Därför har vi på Solsidan en "lillsida", Regnbågen, där de minsta får starta sin tid på vår förskola. Där finns plats för ca 9 - 10 st 1-2 åringar.

På den "stora sidan" - som helt enkelt kallas Solsidan - har vi från hösten 2014 plats för 17 barn. Där går 2 - 6 åringarna tillsammans.

Vi är alltså sex stycken som jobbar med dessa två grupper; förenklat kan man säga att vi är tre (varav 2 förskollärare) på varje sida, men vi jobbar mycket "över gränserna", dvs både barn och personal tillbringar tid på båda Solsidorna.

Utomhus delar vi ju alla på vår ganska stora lekgård, och då är vi "fröknar" alla barns fröknar!

 

Hos oss råder en familjär och positiv anda, med många skratt. Humor, sång och glädje som naturliga inslag i vardagen gör att barnen - och vi vuxna - mår gott.

 

Naturligtvis följer vi Läroplan för Förskolan i vårt pedagogiska arbete.

Matematik, språk, naturkunskap dyker återkommande upp i samlingar och lärstunder på både Regnbågen och Solsidan.

Inte minst i våra I Ur och -Skuraktiviteter som vi har varje vecka, Skogsknopp - de allra minsta

Knytte - (2)3-4 åringarna

Mulle - 4-6 åringarna

Vi jobbar även med långsiktiga teman, t ex Astrid Lindgren-tema som vi påbörjat denna vårtermin 2014.

Viktiga föräldrar

Vi sätter stort värde på kontakten med hela familjen och samverkar gärna med er föräldrar. Ni ska alltid känna er välkomna att vara med i vår verksamhet.

Vi har positiva erfarenheter av vårt tidigare arbete på föräldrakooperativet, och vi hittar gärna nya former för föräldrasamverkan.

I Ur och Skur = mycket uteliv

 

Solsidan är en certifierad I Ur och Skur-förskola

Det innebär i korta drag:

Vi går nästan alltid ut en eller två gånger per dag, kort eller lång stund, beroende på väder och vind.

Vi är bra klädda och fikar/äter gott. Är vädret riktigt dåligt stannar vi förstås inne. Vi lägger stor vikt vid en mysig och trivsam innemiljö, som komplement till utevistelsen. Där går lek och lärande hand i hand.

Att vistas utomhus tillsammans med vuxna som trivs i naturen, lockar fram fantasi och lek och ger barnen goda förutsättnigar för inlärning. Det skapar också positiva minnen för livet, och förhoppningsvis en känsla för naturen även i vuxen ålder.

Några viktiga fakta

 

Våra öppettider är 6.30 - 17.30

Maten lagas på plats, och är till viss del ekologisk.

Vi serverar frukost, frukt, lunch och mellanmål

och vi tillhandahåller blöjor utan extra kostnad

Vi tillämpar maxtaxa liksom de kommunala förskolorna.

Kontakt: Gånsviksvägen 4 Härnösand (intill Willys)

 

Förskolechef:

Margona Bränström tfn 070 - 61 24 005

margona@forskolan-solsidan.se

 

Huvudman för förskolan är

Förskolan Solsidan AB ägt av

Margona och Mats Bränström

Blåbärstigen 25

871 62 Härnösand

Tel 070 337 84 74