Solsidan

Förskolan Solsidan

En  Förskola i Härnösand

Välkommen till Solsidan i Härnösand

Solsidans hemsida är under "renovering",men vi hoppas ha den nya sidan uppe inom kort. Här kan ni  tillsvidare få lite kort info om vilka vi är!

Hör gärna av er för mera information, via mail eller telefon, eller allra helst: kom och besök oss!

Vi finns på Gånsviksv 4B, nära Willys, i det sk K-konsulthuset. Men ring innan, så bestämmer vi tillsammans en tid.

Tel Margona (förskolechef) 070 3378474, mail: margona forskolan-solsidan.se


Förskolan Solsidan har nu varit igång i fem år, så nu börjar vi bli riktigt varma i kläderna.

Flera av oss i arbetslagen har jobbat tillsammans länge. Margona och Sophia var arbetskamrater

i 16 år på Föräldrakooperativet Tärnan i Ytterfälle, innan det gemensamma beslutet togs att starta ny verksamhet i centrala Härnösand, och Solsidan föddes. Svårigheten som Tärnan likväl som andra koopertiv vid den tiden började erfara, att rekrytera nya familjer till en verksamhet där föräldrarna är arbetsgivare och medarbetare, gjorde att vi lät Solsidan bli en privat förskola, men inte ett föräldrakooperativ. Dock är vi mycket positivt inställda till föräldrasamverkan och föräldrasamvaro!


Vi på Solsidan har en röd tråd - och en grön - som är vår grund, kan man säga.

Den röda tråden står för kärlek, omtanke och relationer, vårt sociala liv.  Vi lägger alltså stor vikt och så mycket tid som det är möjligt på hur vi och barnen fungerar med varandra. Vi vill bygga en tillitsfull relation med varje barn. 

Det är helt avgörande för hur barnet kommer att uppleva sin förskoletid och för barnets lärande. Beträffande lärandet så följer vi den nya Läroplanen för förskolan (2018) som gäller fr o m juli 2019.


Den gröna tråden står helt enkelt för den gröna härliga naturen som vi vill vistas i så mycket som möjligt.

Vi är ute på vår roliga förskolegård minst en gång per dag, samt ofta i skogen och naturen.


Med detta som grund jobbar vi också kring andra intressanta teman som barnen är delaktiga i valet av.

Under 2019-20 kommer vi också att lägga extra stor vikt vid språkutveckling, och kommunikation, bl a med hälp av stödtecken.


Solsidan är uppdelad på tre avdelningar Regnbågen, för våra minsta. Där går ca 9 st 1-2 åringar

Månen med 10-12st 2-3 åringar, och Solen med 14-15st 4-5 åringar.

Vi är 9 st pedagoger, förskollärare och barnskötare, som är fördelade på dessa tre grupper.


Vi följer Härnösands kommuns regler för förskolor. Gällande föräldraavgiften använder vi s.k. maxtaxa som kommunen också gör. Se mer info om maxtaxan på kommunens hemsida.Några viktiga fakta


Våra öppettider är 6.30 - 17.30

Maten lagas på plats, och är till viss del ekologisk.

Vi serverar frukost, frukt, lunch och mellanmål

och vi tillhandahåller blöjor utan extra kostnad

Vi tillämpar maxtaxa liksom de kommunala förskolorna.

Kontakt: Gånsviksvägen 4 Härnösand (intill Willys)


Förskolechef:

Margona Bränström tfn  070 - 61 24 005

margona@forskolan-solsidan.se


Huvudman för förskolan är

Förskolan Solsidan AB ägt av

Margona och Mats Bränström

Blåbärstigen 25

871 62 Härnösand

Tel 070 337 84 74